ISO 14001 and 9001 logo
VCI - PRAŠCI ZA SPREČAVANJE KOROZIJE

- UNUTARNJE ŠUPLJINE

- NEDOSTUPNI UNUTARNJI PROSTORI I ŠUPLJINE

- KOMPLEKSNA GEOMETRIJA

(prijevod teksta u krugu: LIJEVANO ŽELJEZO, ALUMINIJ, BAKAR, MJED, GALVANIZIRANI ČELIK, BRONCA, ČELIK)


(2. strana)

Što su prašci za sprečavanje korozije na bazi VCI tehnologije i zašto ih koristimo?

VCI prašak štiti metale elektrokemijski.

            Korozivni agensi napadaju metale u svakoj prilici – posebno u pukotinama, šupljinama i praznim prostorima gdje premazi bojom i obloge ostaju beskorisne. Postoji način da se od korozije branimo na molekularnoj razini – to su prašci za sprečavanje korozije na bazi VCI tehnologije.

            Cortecovi prašci proizvedeni po VCI tehnologiji štite metal kao nijedna druga zaštitna tvar dosada. Cortec proizvodi VCI praške s umjerenim tlakom pare, pa oni lako isparavaju. VCI prašci direktno se sublimiraju u paru koja prekriva metale kemijski adsorbiranim mono-molekularnim filmom.

Upotreba praška

Rezultati su odmah vidljivi. Konstantna zaštita.

VCI prašak zaustavlja korozivne procese elektrokemijskim putem. Primjena je jednostavna, a potrebne su samo manje ili nikakve pripreme površine. Cortecovi VCI preparati sprečavaju daljnje korodiranje obojenih ili obloženih površina koje su već načete korozijom.

            Nakon prve upotrebe, VCI prašak štiti crne i obojene metale u razdoblju od najmanje 24 mjeseca s time da se efikasnost zaštite ne smanjuje – i nema potrebe za nadodavanjem novih količina praška. Svojim zaštitnim djelovanjem VCI prašak se ne troši. Ako se zaštitni sloj eventualno uništi ili prekine, sam se automatski regenerira kroz kontinuiranu emisiju para parnog-hlapljivog inhibitora (VCI).

            Kad se koristi za kratkotrajno ili dugotrajno skladištenje neke opreme, VCI prašci se ne moraju uklanjati prije ponovnog stavljanja u pogon. No, u slučaju potrebe, uklanjanje VCI sloja jednostavno je kao i nanošenje. Svaki niskotlačni zračni pištolj ili ispiranje vodom poslužit će svrsi.

            Cortecovi VCI-prašci sigurni su za okolinu. Ne sadrže nitrite, silikone, fosfate, teške metale niti druge štetne kemikalije.

            VCI prašak može se raspršivati ili upuhivati u šupljine koje imaju svoju vlastitu kompleksnu geometrijsku strukturu. Neki VCI prašci topljivi su u vodi što je pogodno za mokru primjenu npr. kod hidrostatskog ispitivanja. Kod pumpi, izmjenjivača topline, generatora i cjevovoda otopina VCI praška cirkulira se kroz sustav kako bi se omogućio kontakt sa svim površinama. Sušenje nije potrebno.

            Prašak se može raspršivati i posipati u manje prostore ali ga treba raspršivati zamagljivanjem pomoću ventilatora u prostorima većim od 1 m3.

(slika broda)

Inner hull – unutarnja površina trupa broda; Outer hull – vanjska površina trupa

(plavosiva slika)

metal / anoda / katoda;

otopljeni VCI ioni; Molekule VCI u plinskoj fazi

Cortecovi proizvodi štite pomoću tankog monomolekularnog filma. Takva barijera je samoobnovljiva i kombinira se s drugim funkcionalnim svojstvima čime stvara dodatnu zaštitu.


(3. strana)

Metali će biti zaštićeni

Štiti sve metale od korozije.

VCI-307 pruža višeslojnu zaštitu za crne i obojene metale, uključujući: bakar, mjed, galvanizirani čelik, aluminij, cink i lijevano željezo.

VCI-309 je odličan višenamjenski prašak za legure od crnih metala i nerhđajućeg čelika. Para koja se isparava iz tog sredstva raspršuje se na velike udaljenosti, pa je pogodan za zaštitu unutrašnjosti većih spremnika.

VCI-605 namijenjen je zaštiti od korozije koju uzrokuju kloridi. Štiti crne i obojene metale i pogodan je za zatvorene rashladne sisteme koji sadrže slane otopine ili kao slani aditiv za odmrzavanje.

VCI-609 štiti crne metale i aluminij. Kao odličan, a jeftin prašak topiv u vodi, VCI-609 optimalan je za mokro i suho spremanje opreme.

Primjene VCI praška

VCI prašci primjeni

Babcock & Wilcox. Prašak VCI-309. Izmjenjivači topline i sklopovi cijevi grijača.

Combustion Engineering. Prašak VCI-309. Zaštita opreme u elektrani.

General Electric. Prašak VCI-309 Zaštita opreme parnih turbina.

New Hybernia, Canada. Prašak VCI-609. Hidrostatsko ispitivanje cjevovoda i raznih drugih sklopova na bušaćim platformama na moru.

Shell. Prašci VCI-309 i VCI-609 Zaštita opreme na otvorenom u rafinerijama

Conoco Prašci VCI-309 i VCI-609. Dvostruka dna trupa tankera i zaštita dna spremnika za sirovu naftu.

Smithsonian Air Space Museum. Prašak VCI-307. Zaštita unutarnjih dijelova muzejskih zrakoplova.

Vodič za zaštitu metala

 

Ugljični čelik

Nerhđajući čelik

Lijevano željezo

Legure aluminija

Galvaniz. čelik

Mjed (<30%Zn)

Bakar

VCI-307

1

1

1

1

1

1

1

VCI-309

1

1

1

1

     

VCI-605

1

1

1

1

1

1

1

VCI-609

1

1

1

1

     

Granica izloženosti

1. Zatvoreni prostori: Koristi se u zatvorenim kućištima opreme bez ventilacije, spremnicima, praznim prostorima, cijevnim konstrukcijama, itd.

LEGENDA:

(tamnozeleno)

Preporuča se

     
 

(svijetlozel.)

Savjetovati se sa stručnjacima Corteca

     
 

(bijelo)

Ne preporuča se ili podaci ispitivanja nisu poznati

Doziranje

Preporuća se za kontinuiranu zaštitu u vlažnoj i kontaminiranoj atmosferi, doziranje od 0,14-0,85 gr/m3. Određene veličine doziranja su u funkciji dužine zaštite (više od 2. god.) te nivoa kokorozije u određenom okolišu.

Karakteristike i koristi od antikorozivnih sredstava

Zašto Cortec i zašto upravo sada?

Osnovne karakteristike VCI:

·      Trofazna zaštita na molekularnoj razini

·      Različiti kemijski sastav omogućuje suhe i mokre primjene

·      Ne sadrži nitrite, fosfate niti silikone

·      Za razliku od ostalih sredstava za sušenje (desikant) VCI prašci ne moraju se obnavljati

·      VCI tehnologija odlikuje se samoobnovljivošću

·      Razine pH faktora skoro su neutralne

Rezultati:

·      Trajna zaštita u jednom postupku

·      Jednostavna primjena, jednostavno uklanjanje

·      Sigurni za okolinu

·      Financijske uštede u primjeni

·      Konstantna zaštita od svih vrsta korozije

·      Ne povećava lužnatost u sistemu

(mali grafikon:)

Zaštita putem VCI-tehnologije uvelike smanjuje koroziju

(zeleno)

 

tretirano VCI-prašcima

     

(smeđe)

 

ne tretirano

Ordinata: napredovanje korozije u mpy (mil= 1/1000 inča) godišnje

Apscisa: plinska faza, vodena faza

Odnos metala tretiranog VCI-prašcima i nenetretiranog u mpy – u plinskoj i vodenoj fazi.


(4. strana)

Vodič za kupce

PROIZVOD

OPIS

PAKIRANJE

PRIMJENA

VCI-307

Hlapivi inhibitor koro-zije u prašku za zaštitu crnih i obojenih metala.

5 lbs (2,27 kg)

50 lbs (22,7 kg) i

100 lbs (45,4 kg)

Cijevne konstrukcije, cjevovodi, spremnici, vodovi u kojima se kondenzira para, grijači, dvostruka dna trupa tankera, šupljine kormilarskih uređaja, balastni tankovi, dna broda, izmjenjivači topline, praznine i sve šupljine u brodovima, avionima, vozilima i sl. Unutarnje površine kompresora, turbina, strojeva, spremnika, grijača, zračnih komora i ventila.

VCI-309

Hlapivi inhibitor koro-zije u prašku za obojene metale.

5 lbs (2,27 kg)

50 lbs (22,7 kg) i

100 lbs (45,4 kg)

VCI-605

Neotrovni inhibitor korozije bezopasan za okolinu posebno formuliran za okolinu zasićenu kloridima.

5 lbs (2,27 kg)

50 lbs (22,7 kg) i

100 lbs (45,4 kg)

Aditiv za odmrzavanje na slanoj bazi, za sprečavanje korozije nastale djelovanjem morske vode i drugih slanih voda.

VCI-609

Hlapivi inhibitor koro-zije u prašku topiv u vodi za zaštitu crnih metala i aluminija.

5 lbs (2,27 kg)

50 lbs (22,7 kg) i

100 lbs (45,4 kg)

Za zaštitu opreme u tijeku i nakon hidrostatskog ispitivanja.

Pakiranje i skladištenje

Proizvodi su pakirani u tvrde kartonske bačve sa zaštitom od prodora vlage. VCI prašci trebaju biti spremljeni u originalnom spremniku na suhom i na temperaturi od najviše 38°C.

KOMPLETNA ANTIKOROZIVNA ZAŠTITAä

Cortec se posvetio zaštiti od korozije u svim fazama vijeka trajanja proizvoda. Korporacija Cortec razvila je raznoliki asortiman proizvoda za zaštitu od korozije kao što su sredstva za čišćenje, fluidi za zaštitu metala u obradi, premazi i inhibitori korozije na bazi vode i ulja, odstranjivači hrđe, sredstva za skidanje boje, emiteri, prašci, pjene, papir, plastični antikorozivni filmovi i aditivi za beton. Za dodatne informacije i brošure obratite se generalnom zastupstvu Cortec-a u Hrvatskoj CorteCros d.o.o Nova Ves 57 Zagreb, tel/fax 01 466 73 82..

CORTEC

C O R P O R A T I O N

4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA

Telefon (651)4291100, Fax (651)4291122

E-mail [email protected]

Internet http://www.cortecvci.com

Distribuirano od:


Generalno zastupstvo Cortec Corporation USA U Hrvatskoj

    Nova Ves 57, 10000 ZAGREB, Tel/Fax 01 466 73 82

[About Cortec] [What's New] [Publications] [Products] [Contact Us] [Related Links] [International]

Cortec® and VpCI® are registered to Cortec Corporation

Monday, 30 July, 2001 02:59:41 PM